Bilimsel Kurul (KONGRE)

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

 1. Ahmet Kemalettin Koltka, Doç. Dr., Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Der.
 2. Ahmet Serdar Karaca, Prof. Dr., Türk Cerrahi Derneği
 3. Alpay Azap, Prof. Dr., Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Der. 
 4. Aykut Aykutalp, Doç. Dr., Kafkas Ünv. İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.
 5. Ayşe Nilüfer Özaydın, Prof. Dr., Marmara Ünv. Tıp Fak. Halk sağlığı AD
 6. Başar Çolak, Prof. Dr., Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) - Kocaeli Tıp Adli Tıp AD
 7. Bülent Özgür, Elektronik ve Haberleşme Müh. EMO İstanbul Biyomedikal Kom.
 8. Bülent Saçak, Prof. Dr., Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Der.
 9. Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr., Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 10. Cem Solmaz, Dişhekimi, İstanbul Dişhekimleri Odası
 11. Denizcan Kutlu, Dr. Öğr. Üye., Tekirdağ Namık Kemal Ünv. Çalışma Ekon. ve Endüstri İlişkileri
 12. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr., Türkiye Psikiyatri Derneği
 13. Ertuğrul Göksoy, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi
 14. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr., Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 15. Filiz Saraç, Av., İstanbul Barosu
 16. Gamze Varol, Prof. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 17. Hacer Ayşen Yavru, Dr. Öğr. Üyesi İ.Ü. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon AD
 18. Himmet Karaman, Prof. Dr., İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü
 19. İsmail Seçkin Kara, Uzm. Dr., TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kol Yürütmesi
 20. Kemal Önder Presciler, Jeoloji Mühendisi, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası
 21. Mehmet Raşit Tükel, Prof. Dr., İ.Ü. Tıp Fak. Psikiyatri AD
 22. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. İ.Ü. Tıp Fak. Nefroloji AD
 23. Mehtap Aydın, Doç. Dr., Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Der. 
 24. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Epidemiyoloji Uzmanı
 25. Onur Karakayalı, Doç. Dr., Türkiye Acil Tıp Derneği
 26. Serhan Tuğlular, Prof. Dr., Türk Nefroloji Derneği
 27. Serkan Uğur Bayraktar, Elektronik ve Haberleşme Müh. EMO İstanbul Biyomedikal Kom.
 28. Sibel Kalaycıoğlu, Prof. Dr., ODTÜ Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Derneği
 29. Simla Sezgin, Eczacı, İstanbul Eczacılar Odası
 30. Utku Fırat, Çevre ve İşgüvenliği Mühendisi, Çevre Mühendisleri Odası
 31. Zehra Betül Yalçıner, Prof. Dr., Türk Nöropsikiyatri Derneği