Katılımcı Kurullar

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

TABİP ODALARI

 1. Balıkesir Tabip Odası
 2. Bursa Tabip Odası
 3. Çanakkale Tabip Odası
 4. Çanakkale Tabip Odası
 5. Edirne Tabip Odası
 6. İstanbul Tabip Odası
 7. İzmir Tabip Odası
 8. Kırklareli Tabip Odası
 9. Kocaeli Tabip Odası
 10. Tekirdağ Tabip Odası

 

UZMANLIK DERNEKLERİ

 1. Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği
 2. Adli Tıp Uzmanları Derneği
 3. Diyaliz Hekimleri Derneği
 4. İşyeri Hekimleri Derneği
 5. Türk Algoloji Derneği
 6. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği
 7. Türk Biyokimya Derneği
 8. Türk Cerrahi Derneği
 9. Türk Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Derneği
 10. Türk Dermatoloji Derneği
 11. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 
 12. Türk Nefroloji Derneği
 13. Türk Nöropsikiyatri Derneği
 14. Türk Nöroşirürji Derneği
 15. Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği
 16. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği
 17. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 18. Türk Toraks Derneği
 19. Türk Yoğun Bakım Derneği
 20. Türkiye Acil Tıp Derneği
 21. Türkiye Psikiyatri Derneği
 22. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 23. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği

 

SAĞLIK MESLEK ODALARI

 1. İstanbul Dişhekimleri Odası
 2. İstanbul Eczacılar Odası

SAĞLIK SENDİKALARI

 1. Birlik Dayanışma Sendikası
 2. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi
 3. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Anadolu Şubesi
 4. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Bakırköy Şubesi
 5. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şişli Şubesi

 

TMMOB VE DİĞER KURUMLAR

 1. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 2. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 3. İç Mimarlar Odası İstanbul Şube
 4. İstanbul Barosu
 5. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 6. İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 7. İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 8. İstanbul Rehberler Odası
 9. İstanbul Rehberler Odası
 10. İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube
 11. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube
 12. Sağlık Hukuk Derneği
 13. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

 1. Ahmet Kemalettin Koltka, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Der.
 2. Bilge Çalışkan, İstanbul Eczacılar Odası
 3. Ertuğrul Oruç, İstanbul Tabip Odası
 4. Fadime Kavak,            SES İstanbul Şişli Şube
 5. Hasan Oğan, İTO, Genel Koordinatör
 6. Işıl Karataş, İstanbul Dişhekimleri Odası
 7. Kemal Önder Presci, Jeoloji Mühendisleri Odası
 8. Mehtap Aydın Türk, Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hast. Der.
 9. Serkan Uğur Bayraktar, Elektrik Mühendisleri Odası
 10. Utku Fırat, Çevre Mühendisleri Odası
 11. Yazgülü Taşdemir, İstanbul Barosu
 12. Zehra Betül Yalçıner, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Genel Koordinatör