Yürütme Kurulu

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

 1. Ahmet Kemalettin Koltka, Türk Anestiyozoloji Ve Reaminasyon Derneği
 2. Ayşen Yavru, İstanbul Tabip Odası
 3. Betül Yalçıner, İstanbul Tabip Odası - Genel Koordinatör
 4. Caner Denizli, Büyükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü
 5. Derya Balkabak, Kimya Mühendisleri Odası
 6. Ertuğrul Oruç, İstanbul Tabip Odası
 7. Fatma Miray Arısoy, İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
 8. Hasan Oğan, İstanbul Tabip Odası - Genel Koordinatör
 9. Işıl Karataş, Diş Hekimleri Odası
 10. İbrahim Temel, İTO Temsilciler Kurulu – Asistan Hek. Kom.
 11. Miraç Özdemir, Adli Tıp Uzmanları Derneği
 12. Nihat Şahbaz, Çanakkale Tabip Odası
 13. Simla Sezgin, İstanbul Eczacılar Odası