Hakkımızda

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

Deprem diğer doğal olaylar (yağmur-sel, rüzgâr-fırtına) gibi doğal bir olaydır. Ancak gerekli önlemler alınmadığında, deprem yaşam kayıplarına, maddi hasarlara yol açarak doğal afete dönüşebilmektedir. Oysa hepimizin bildiği gibi; bilimsel çalışmalar depreme hazır olmanın, dirençli yaşam alanları oluşturmanın depremin bir afete dönüşmesini önleyeceğini, yıkımı azaltacağını ortaya koymaktadır.

Türkiye, 27.12.1939 Erzincan (7,9 Ms) depreminden günümüze kadar en az 6 Moment büyüklüğü (Mw) ve üzeri 42 büyük deprem geçirmiş ve halihazırda tespit edilmiş olan aktif fay hatları dikkate alındığında büyük depremler yaşamaya devam edecek bir deprem ülkesi olmasına rağmen bu gerçeği kabul etmek ve hazırlık yapmak konusunda ne yazık ki yol alamıyor. Oysa, benzer şartlara sahip birçok ülke bilimsel yaklaşımlarla deprem gerçeğine uygun hareket ederek depremin yıkıcı etkilerini asgari düzeye indirmiştir.

Ülkemizde gerçekleşen her büyük depremden sonra, bunun bir milat olarak kabul edildiği söyleniyor olsa da,  6 Şubat 2023 Maraş, Antakya depremi, deprem algısında, depreme hazırlık konusunda değişen bir şeyin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu durum göz önüne alındığında beklenen büyük İstanbul/Marmara depremi için de hazırlıklı olunmadığını söyleyebiliriz.

Buradan hareketle bir grup hekimin önerisi ile İstanbul Tabip Odası bünyesinde “İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Çalışma grubunun amacı İstanbul depreminin insan ve toplum sağlığına yönelik olumsuzluklarını asgari düzeye indirmek adına;  deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, çözüm üretmek ve uygulanmasını sağlamaktır. Çalışma grubu bu amaç doğrultusunda İstanbul depreminin etkileyebileceği tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde çalışmalarını, yürütecektir.

Çalışma grubu depreme yönelik kamunun sorumluluğunda olan ve yapması gerekenlerin yanısıra çalışmaları sağlık hizmeti temelinde;

  • Tespit etmek
  • İzlemek
  • Değerlendirmek
  • Önermek
  • Sorunları ortaya koymak
  • Koordinasyonu sağlamak
  • Katkı sunmak şeklinde olacaktır.

Çalışma grubu çalışmalarını, depreme özgü çalışma yürüten kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili kişilerle birlikte yürütecektir.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması
Çalışma Grubu