İletişim

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

Duygu DAĞDEVİREN

Telefon: 0(216) 349 73 04

E-posta: iyh@istabip.org.tr