Beklenen İstanbul Depremine Hazır mıyız? İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremi ve sonuçları deprem öncesi alınması gerekli tüm tedbirlerin alınmış olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Beklenen İstanbul depreminin yaratacağı zararın 6 Şubat 2023 depreminden çok daha fazla olacağı yönünde. Bu nedenle İstanbul Tabip Odası (İTO) bünyesinde, İstanbul depreminin toplum ve insan sağlığına yönelik olumsuzluklarını asgari düzeye indirmek, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, çözüm üretmek ve uygulanmasını sağlamak amaçlı "İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Çalışma grubu ilk toplantısını 11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Tabip Odası'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde doğal afetler, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti, İstanbul depremine hazırlık süreci, yapılması gerekenlere dair görüşler ve öneriler yer aldı.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk sözü Dr. Hasan Oğan aldı. Hasan Oğan, olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti kaynakları ve kapasitesinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin bir sunum yaptı. Depreme hazırlıklı olmanın önemini anlatan Oğan, beklenen İstanbul depreminde yapılması gerekenlere dikkat çekti. İstanbul'da enkaz döküm alanlarının belirsizliğini vurgulayan Oğan, tahmini kayıp ve yaralı sayıları üzerinden sağlık hizmetlerinde yaşanacak problemlere değindi. Depremde sivil inisiyatifin önemine işaret eden Oğan, "İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu"nun amacını anlattı.

Toplantının ikinci bölümü katılımcılarının sunumlarına ayrıldı. İTO geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Dr. Güray Kılıç'ın moderatörlüğünde başlayan toplantının bu bölümünde İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan bir konuşma yaptı. Dr. Erdoğan'ın çalışma grubunun ve toplantının önemini vurguladığı konuşmasının ardından sunumlara geçildi.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Tekirdağ Tabip Odası, Dişhekimleri Odası temsilcileriyle, Kocaeli ve Bursa gibi depremin etkilemesi beklenen illerden gelen hekimler, TMMOB temsilcileri, İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyelerinin sunumlarıyla önemli katkılar verdikleri toplantıda deprem öncesinde anında ve sonrasında sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenler tartışıldı, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının son bölümünde Dr. Hasan Oğan çalışma yönergesi hakkında bilgilendirme yaptı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay da yoğun katılıma dikkat çekerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantı yürütme kurulunun seçilmesiyle son buldu.

Paylaş: