Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler-2

Birincisi 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan "Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler" sempozyumunun ikincisi, 9 Mart Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu binasında düzenlendi. İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu'nun 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiği sempozyumda, afet tıbbında karşılaşılan sorunlar ve uygulanabilecek tedaviler konuşuldu.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç'un açılış konuşmasının ardından başlayan ilk oturumun başkanlığını Türk Cerrahi Derneği'nden Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca yaptı. "Depremde Triyaj ve Acil Müdahale" başlıklı panelde; Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Prof. Dr. Serkan Yılmaz "Triyaj II: 4N1K (Nerede, Nasıl, Neden, Ne Zaman ve Kim)" sunumunu, Türk Cerrahi Derneği'nden Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar "Deprem Sonrası Cerrahi Ekip Nasıl Oluşturulmalı Çalışma Şartları Nasıl Olmalı?" sunumunu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nden Doç. Dr. Ahmet Kemalettin Koltka "İstemsiz Hipotermi Tanısı, Önemi ve Tedavisi" sunumunu, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği'nden Prof.Dr. Şamil Aktaş "Depremde Hiperbarik Oksijen Tedavisi" sunumunu yaptı. 

"İhmal Edilen Konular" başlıklı ikinci panelin oturum başkanlığını İTO Kadın Komisyonu'ndan Uzm. Dr. Aytül Gürbüz Tükel yaptı. Panelde ilk sözü Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Prof. Dr. Türkan Günay aldı. Günay, "Afetlerde Üreme Sağlığını Korumak İçin Nasıl Hazırlanmalıyız, Afetin Erken Döneminde Yapılması Gerekenler"i anlattı. Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Dr. Rümeysa Taşdelen "Psikiyatrik Olguların Takip ve Tedavisi Nasıl Olmalı?" sunumuyla devam eden panel, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Demirdağ'ın "Afetlerde Yaşlı Dostu Yaklaşım ve Yaşlı Bireylerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler" sunumuyla sona erdi. 

Oturum Başkanlığını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru'nun yaptığı üçüncü panelde "Depremde Obstetrik Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konuşuldu. Panelin ilk konuşmacısı Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nden Doç. Dr. Oya Soylu Karapınar, "Depremde Gebe Takibi ve Normal Doğum Koşulları" nı anlattı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Nejat Narlı "Deprem ve Afet Koşullarında Yenidoğan Takibi ve Tedavisi" sunumunu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nden Prof. Dr. Mukadder Orhan Sungur "Doğum Analjezisi ve Sezaryen Gereken Olgularda Anestezi Yönetimi" sunumunu yaptı. 

Sempozyum, "Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Perspektifinden Deprem" başlıklı panelle son buldu. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç'ın oturum başkanı olarak yönettiği panelde, Türk Toraks Derneği'nden Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Türk Toraks Derneği Gözlemler ve Deneyim Paylaşımı" sunumunu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Haluk Çalışır'ın "Depremin Akciğer Sağlığına Akut Dönemdeki Etkileri"ni, Prof. Dr. Hasan Bayram'ın "Depremin Akciğer Sağlığına Uzun Dönemdeki Etkileri"ni anlattığı panel, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği'nden Uzman Dr. Selime Kahraman'ın "Depremde Göğüs Acilleri, Gözlem ve Deneyim Paylaşımı" sunumuyla sona erdi. 

Paylaş: