Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu" 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında yapılacak.

Sempozyumda depreme özgü acil tıp uygulamaları ile ilgili tüm hekimlere teorik, pratik bilgiler aktarılacak ve depremde sağlık hizmetinin kalitesinin artırmaya ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

İstanbul Tabip Odası, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Algoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin katılacağı sempozyumun programı için tıklayınız…

Tarih: 23 Aralık 2023, Cumartesi

Saat: 08.00-17.00

Yer: İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

Paylaş: