Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu" 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında yapıldı.

Sempozyumda depreme özgü acil tıp uygulamaları ile ilgili tüm hekimlere teorik, pratik bilgiler aktarıldı ve depremde sağlık hizmetinin kalitesinin artırmaya ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Sempozyuma, İstanbul Tabip Odası, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Algoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan yaptı. Dr. Oğan "depreme bağlı afet süreci içerisinde, sürecin tüm aşamalarını takip etmeyi, izlemeyi, tespit etmeyi, değerlendirmeyi, sorunları ortaya koymayı, çözümler konusunda önerilerde bulunmayı, sürecin tüm aşamalarında gerekli koordinasyonu sağlamayı ve gücümüz oranında doğrudan katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul gibi bir metropolde deprem olduğunda krizi yönetmenin çok kolay olmayacağını söyleyen Dr.Hasan Oğan, çalışma grubu olarak önceliklerinin risk yönetimi, riski azaltmak olduğununun altını çizdi. 

İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan da yaptığı konuşmada, deprem çalışma grubunun amacına şu sözlerle dikkat çekti:

"Buradaki amacımız, kimin nerede, neyi, ne zaman, nasıl yapacağına dair somut bir takım planlar ortaya koyabilmektir. Deprem öncesinde hazırlık, ki bugün iktidarın yaptığı kentsel dönüşüm adı altında rant kapılarını ardına kadar açmak, bu vesile ile kent sakinlerini şehir dışına sürmek gibi bir takım sözde önlemlerden ibaret. Son depremler bunu gösterdi. Önceden yapılması gerekenler büyük ölçüde yapılmamıştı. Binalar insan öldürdü, hastaneler hasta, sağlık çalışanı öldürdü. Sağlık organizasyonundan tutun da diğerlerine kadar olağanüstü bir organizasyonluk vardı. Bu toplantının bize şimdiden yetkilileri uyaracak somut adımlar belirlemesini diliyorum."

Paylaş: