İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantısı Raporu – 04 Ocak 2024

 04 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıda bugüne dek yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılaması gerekenler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 20 – 21 Ocak tarihinde yapılacak olan “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu, İstanbul/Marmara Depremi” başlıklı kongrenin çalışma grubu üyeleri (kurumsal, kişisel) tarafından en geniş duyurusunun yapılması ve katılımın sağlanması,
2. Şubat 2023 depremlerini anmak üzere çalışma grubu ve katılabilecek diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte 06 Şubat 2024 tarihinde bir etkinlik düzenlenmesi, bununla ilgili demokratik kitle örgütleri ile görüşmelerin yapılması, bir yıllık süreçle ilgili bir bildiri hazırlanması ve yapılacak olan etkinliğin, bildirinin katılımcı kurum üyeleri ile paylaşılması,
3. Çalışma grubu içinde yer alan tabip odaları ile yüzyüze bir toplantının organize edilmesi. Toplantının ayrı bir toplantı olarak TTB Marmara Bölge oda toplantıları kapsamında aynı tarih ve yerde gerçekleştirilmesi, bu yönde hazırlıkların yapılması,
4. Deprem ve çalışan sağlığı, güvenliği konusunda bir çalışmanın başlatılması, bu yönde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Kolu, Marmara bölgesi tabip odaları ilgili komisyonları, İşyeri Hekimleri Derneği ile bir ön toplantı yapılması, alınacak olan kararlar yönünde çalışmaların yürütülmesi,
5. Deprem ve I. birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında bir çalışmanın başlatılması, bu yönde TTB Aile Hekimleri Kolu, Marmara bölgesi tabip odaları ilgili komisyonları ile bir ön toplantı yapılması, alınacak olan kararlar yönünde çalışmaların yürütülmesi,
6. İstanbul Tabip Odası hukuk bürosu tarafından yürütülen “Deprem ve Sağlık Hizmetinde Hukuksal Sorunlar” başlıklı çalışmanın bitimine müteakip ilgili kurumlara (kamu, özel) mesleki, etik, yasal görev ve sorumluluklarını hatırlatan yazıların yazılması,
7. Depremde yaşanan sağlık temelli hukuksal sorunlar açısından İstanbul Barosu Sağlık Hukuk Bürosu ile birlikte çalışmaların başlatılması, yapılacak olan çalışmalar açısından üyelerden yaşanan sorunlara yönelik ön bilgilerin derlenmesi,
8. Şubat 2023 depremlerinde gönüllü olarak görev almak isteyenleri de kapsayan “deprem gönüllüsü” kapsamında bir çalışmanın başlatılması, bu yönde gönüllülerle iletişime geçilmesi, anket yapılarak görüş ve önerilerinin alınması, alınacak olan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi,
9. Yapılacak olan çalışmaların ve eğitimlerin akreditasyonu açısından AFAD’la ilgili sürece yönelik ön çalışmaların başlatılması,
10. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilen “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler” sempozyumun devamı olarak ikinci sempozyumun yapılması,
11. Çalışma grubunun kapsayıcılığı artırma yönünde “Mahalle Afet Gönüllüleri” ile ilgili çalışma başlatılması, bu yönde var olan dernek, platform gibi kuruluşlarla ilişkiye geçilmesi,
12. Yürütülen eğitim çalışmalarının somutlaştırılması ve projelendirilmesi.

Paylaş: