İstanbul Depremi İçin Birinci Basamak Çalışmalarına Yönelik Toplantı Yapıldı

İstanbul depremi için birinci basamak çalışmalarına yönelik toplantı 13 Şubat 2024’te İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu binasında yapıldı.

Yapılan toplantıda katılımcılar;
- İstanbul depreminin öncesinde ve sonrasında birinci basamak sağlık hizmetinin toplum sağlığı ve özellikle sağlık hizmetine ücretsiz, kolay ulaşamayacak olan kesimler için oldukça önemli olduğuna
- Deprem sonrasında birinci basamağın varlığının II. ve III. basamak sağlık hizmetinin yükünü oldukça azaltacağına
- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm yapıların İstanbul depremi konusunda yeterince hazırlıklı olmadığına
- Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da ASM’lerin güvenli ve standart bir yapı sistemine sahip olmadığı, büyük çoğunluğunun 1999 Marmara depremi öncesinde yapılan binalarda bulunduğuna
- İstanbul depremi açısından mevcut birinci basamak sağlık hizmetinin yeniden değerlendirilmesinin yapılarak eksikliklerin ve olması gerekenlerin belirlenmesi gerektiğine ve de eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmaların başlatılmasına dikkat çektiler.

Konuşulan diğer konular ve izlenecek yol kapsamında bir rapor hazırlanmasına karar verildi. Hazırlanacak rapor çalışma grubu ile de paylaşılacaktır.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

Paylaş: