İstanbul Depremi ve Çalışan Sağlığına Yönelik Toplantı Yapıldı

İşyeri hekimlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda mevcut durum, sorunlar, çözüm ve depreme hazırlık önerileri tartışılarak aşağıdaki kararlar alındı. 

  • İstanbul depreminden etkilenecek olan illerdeki işyeri ve çalışan sayısına yönelik bilgilerin toplanarak değerlendirilmesi
  • Daha önceki depremlerde işyerleri ve çalışanlar açısından yaşanan sorunların tespit edilerek oluşturulacak olan raporda yer verilmesi. Raporda depreme bağlı endüstriyel kazaların öneminin vurgulanması
  • Oluşturulacak olan çalışma programında özellikle depremin çalışma saatleri içerisinde gerçekleşme olasılığının temel alınması
  • Çalışanlara yönelik deprem ağırlıklı eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerde özellikle acil yapılması gerekenler ve de triyaj kavramının anlatılması. Eğitimler açısından çalışanın ailesinde deprem farkındalığının oluşmasına yardımcı olmasının sağlanmasının göz önünde tutulması
  • Yaşanan deneyimlerin ve diğer bilgilerin ortaklaştırılması yönünde toplantı (sempozyum) organize edilmesi. Toplantıda özellikle doğru afet yönetimi uygulamalarının sunumlarda yer almasının sağlanması
  • Yürütülecek olan tüm çalışmalar açısından konunun bileşenleri (sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, meslek odaları, yerel yönetimler vd) ile birlikte hareket edilmesi
  • Yürütülecek olan çalışmalara bağlı olarak deprem temelinde işyeri hekimlerinin örgütlenmesi ve dayanışmasının sağlanması

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

 

Paylaş: