İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu Toplantı Bilgileri – 18 Nisan 2024 (Zoom)

Daha önceki toplantılarda oluşturulan eğitim çalışma grubu yeni katılımlarla genişletilmiş olarak 18 Nisan 2024 tarihinde “gönüllülük ve eğitim” başlığı ile toplanmıştır.

Toplantıda;
- Deprem çalışma gurubunun varlığını sürdürmesi ve daha etkin bir konuma gelmesi
- İstanbul depremi afet yönetiminin tüm aşamaları açısından gönüllülüğün vazgeçilmez bir gereklilik olduğu belirtildi.

Ayrıca İstanbul depremi karşısında gönüllülerin eğitimli, bilinçli ve daha dayanıklı hale gelmesinin bir zorunluluk olduğu, İstanbul depremine karşı toplumsal direncin oluşması yönünde de eğitimli gönüllü sayısının artmasının önemli katkılarının olacağı belirtildi.

Çalışma grubu bileşenlerinin gönüllülerinin öncelikle İstanbul depreminde ve gerektiğinde de diğer depremlerde gönüllü olacağına vurgu yapıldı. İstanbul depremi karşısında çalışma grubu gönüllülerinin aynı zamanda depremzede olmalarının mutlaka göz önünde tutulması ve bu yönde gerekli önlemlerin (destek gönüllü), hazırlıkların önceden alınmasına vurgu yapıldı.

İstanbul depremi afet yönetiminin uzun bir süre ve içeriği kapsaması nedeniyle çalışma grubu gönüllülüğünün aynı zamanda sosyal bir yapılanma (sosyal grup) olarak da düşünülmesi, bu yönde gönüllüleri birleştirici etkinliklerin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Çalışma grubunun faaliyetlerinin çok yönlü olması, gönüllülerin de bu kapsamda çok farklı açılardan gönüllü olmasının gerektiği, yapılacak olan çağrı ve çalışmalarda bunun göz önünde tutulmasının gerektiği belirtildi.

Gönüllülere öncelikli olarak depreme yönelik “Genel Afet Gönüllü Eğitimi”, sonrasında da spesifik konularda eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin belirlenen periyotlarla tekrarlanması önerildi.

Bu yönde deprem eğitim çalışma grubu olarak;
- Kurumsal yapılanma ve işleyiş
- Eğitim içeriği ve materyaller
- Eğitimciler
- Eğitim alanları (teorik, pratik)
- Proje destekçisi gibi unsurların oluşturulması için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Gönüllü grubunun oluşturulması ve eğitim süreçlerinin tamamlanması yönündeki tüm çalışmaların detaylandırılarak “İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Gönüllülük Projesi” olarak projelendirilmesi ve 2024 sonbaharında ön çalışmaların hayata geçirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Paylaş: