İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İkinci Toplantısını Yaptı

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu ikinci toplantısını 10 Eylül 2023 Pazar günü yaptı. İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy bürosunda yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.

Bugüne dek yapılanlarla ilgili bilgilendirme ve durum değerlendirmesinin arkasından katılımcıların görüşlerini belirttiği toplantıda, afet yönetiminde kamunun sorumluluğunun ve gücünün tartışılmaz olduğu, ancak saha çalışmalarında kamunun kendi içinde farklı yetkilendirmelerin olmasının çalışmalar açısından olumsuzluklara yol açtığı vurgulandı. Ayrıca kamunun yanı sıra meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, mahalle örgütlenmelerinin de afet yönetiminde kesinlikle söz sahibi olması gerektiği belirtildi. Deneyimlere bağlı olarak kamu izin vermediği sürece sivil kuruluşların yeterince etkin olamadığı, müdahale edemediği vurgulandı ve bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Depreme bağlı yaralanmalarda triajın önemli olduğu, bunun yanı sıra kimliklendirme ve bilgi aktarımında önemli sorunların yaşandığı belirtildi. Ayrıca kriz yönetimi açısından yaralıların yanı sıra hastaların tedavilerinin mutlaka göz önünde tutulması gerektiği, bu yönde gerekli yapılanmanın, planlamanın oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

İstanbul depremi ile ilgili yerel yönetimlerin oluşturduğu bilgilerin önemli olduğu ve bu nedenle yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Sağlık kurumlarının depreme dayanıklılık durumlarında önemli sorunların olduğu, başvurulara rağmen sorunların çözülmediği, bu durumun sağlık çalışanları açısından önemli riskler içerdiği ve çalışma motivasyonlarının giderek bozulduğu belirtildi. Bu nedenle İstanbul depreminden etkilenecek tüm sağlık hizmeti veren kurumların durumlarının incelenmesi ve depreme dayanıklılık durumlarının belgelenmesi gerektiği, hastalarla birlikte tüm sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve çalışma grubunun bu yönde etkin rol alması istendi.

Doğal bir olay olan depremin nasıl afete dönüştüğü gerçeğinin ortaya konması ve afet yönetimi çerçevesinde risk yönetiminin önemi, hayata geçirilmesinin gerekliliği belirtildi. Bu nedenle konuyla ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerle (multidisipliner) birlikte çalışmanın zorunlu olduğuna vurgu yapıldı.

Bunlara ek olarak birçok önerinin dile getirildiği toplantıda, ayrıca grup çalışma programının hayata geçmesi yönünde alt çalışma gruplarının (komisyonların) oluşturulması ve bunlarla birlikte en kısa sürede genel içerikli bir kongre ve özellikle deprem yaralılarına müdahale içerikli bir sempozyum düzenlenmesi kararları alındı.

Her türlü katkı ve katılıma açık olduğu belirtilen komisyonlarsa şu isimlerden oluştu:

 

A - Eğitim Komisyonu:

Zeynep Solakoğlu

Ayhan Özşahin

Derya Balkabak

Sadi Kemal Aslan

Gülser Esen Besli

Serhan Tuğlular

Başar Can Turgut

Songül Büyükkalem

Ejder Akgün Yıldırım

Zehra Kabasakal

 

B - Sağlık Kurumları Durum Tespit Komisyonu:

Fadime Kavak Sevim

Nurdan Gürer

Ertuğrul Oruç

Emrah Kırımlı

Sami Gültekin

Güray Kılıç

Özden Güngör

 

C - Mevcut Mevzuat, Plan, Doküman İnceleme Komisyonu:

Ejder Akgün Yıldırım

Seçkin Kara

Coşkun Ova Şeyhoğlu

Zehra Kabasakal

Betül Yalçıner

 

D - Kriz Yönetimi Komisyonu:

Seçkin Kara

Serdar Epözdemir

Coşkun Ova Şeyhoğlu

Fadime Kavak Sevim

Kemalettin Koltka

Ayşen Yavru

Özden Güngör

Rapor için tıklayınız.

 

 

 

Paylaş: