İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

Marmara Bölgesinde bulunan ve İstanbul depreminden bir şekilde etkilenecek olan tabip odalarına yönelik toplantı 23 Mart 2024, cumartesi günü gerçekleşti.

Toplantı için Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ Tabip Odalarına çağrı yapıldı. Ayrıca İzmir Tabip Odası’na da çağrı yapılmıştır.

Katılan tabip odaları temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrasında aşağıdaki ortak görüşler ortaya çıkmıştır:

İstanbul depreminin büyüklüğü ve şiddeti nedeniyle bölgede bulunan tüm tabip odalarının mutlaka deprem hazırlık çalışmaları içerisinde yer almaları ve bu yönde yürütülecek olan ortak çalışmalara katılmaları, katkı sunmaları.

Çalışma grubunun yaptığı ve yapacağı çalışmalara katkı ve katılımın yanısıra bu çalışmaların kendi üyelerine en yaygın şekilde ulaştırılmasının sağlanması, üyeleri açısından da farkındalığın artırılması, katılımları yönünde çalışmalar yapması.

Çalışma grubu ve il düzeyinde yürütülecek olan çalışmalar için odaların kendi içinde İstanbul depremine yönelik örgütlenmenin (komisyon) oluşturulması.

İstanbul depremine bağlı krizin yönetimi açısından gerek odaların kendi arasında, gerekse de dış destekler açısından ortak bir “kriz yönetim merkezinin” oluşturulmasının gerektiği, bu merkezi yapının yatay ve dikey işleyiş biçimi, kurallarını içeren detaylı bir çalışmanın yürütülmesi, organizasyonun en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilmesi.

Önümüzdeki günlerde çalışma grubunun yapmayı planladığı kongre, sempozyum ve basın açıklamalarında yer alınmasının gerektiği.

Önümüzdeki günlerde çalışma grubunun yapmayı planladığı kongre, sempozyum ve basın açıklamalarının konu başlıklarıysa şu şekilde:

  • Depremin sosyal ve ekonomik toplumsal sonuçları
  • Deprem ve sağlık sistemi değerlendirilmesi 
  • Deprem ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde kriz yönetimi
  • Deprem, üretim ve çalışan sağlığı (işyeri hekimliği)
  • Depremde gönüllülük kavramı; gönüllü ve eğitimi
  • Deprem ve sağlıkla ilgili hukuksal sorunlar
  • Mayıs 2024 tarihinde açık alanda geniş katılımlı basın açıklaması.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

 

 

Paylaş: