İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

29 Şubat 2024 tarihinde yapılan İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu toplantısında, bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılması gerekenler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Toplantıda yakın dönemde gerçekleştirilen sempozyum ve kongre çalışmaları değerlendirildi. İlk yapılan sempozyum kitabının baskıya hazır hale getirildiği ve 9 Mart tarihinde yapılacak ikinci sempozyuma yetiştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasına,

9 Mart tarihinde yapılacak olan “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler – II” sempozyumunun duyurusu yönünde grup bileşenlerine çağrıda bulunulmasına,

Birinci basamak sağlık hizmetleri ve çalışma hayatına ilişkin işyeri hekimleri ile yapılan toplantılarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Oluşturulan raporun en kısa sürede son halinin verilerek çalışma grubu ile paylaşılmasına ve bu yönde diğer çalışmaların sürdürülmesine,

İstanbul’da bulunan tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının deprem dayanıklılık durumlarının yeniden değerlendirilmesi yönünde İstanbul Tabip Odası tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ve özel hastanelerin idari sorumlularına yazı gönderilmesine,

İstanbul depremine hazırlıklı ve dayanıklı olmak açısından gönüllülerin önemi vurgulanarak çalışma grubu tarafından “Gönüllülük Projesi” oluşturulmasına ve bu proje kapsamında temel eğitim içeriklerinin oluşturulmasına, tüm hazırlıkların yapılarak en kısa süre içerisinde eğitimlerin başlatılmasına,

Gönüllülük projesi ve eğitim çalışmalarının mutlaka tıp ve diğer sağlık meslek dallarının öğrencilerini de kapsıyor olmasına,

Marmara bölgesi tabip odaları ile en kısa sürede deprem konulu yüzyüze bir toplantı yapılarak çalışmaların ortaklaştırılmasına,

Sonbahar aylarında (Kasım) “İstanbul Depremi ve Sağlık Hizmetleri” konu başlığı altında İstanbul’da bir kongre düzenlenmesi yönünde çalışmaların başlatılmasına,

Çalışma grubunun bugüne dek yürüttüğü ve yürüteceği çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı ve geniş katılımlı bir açık hava basın toplantısı (Mayıs) yapılmasına karar verildi.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu
Yürütme Kurulu

Paylaş: