Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu, İstanbul - Marmara Depremi Kongresi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun İstanbul Barosu ile beraber düzenlediği “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul- Marmara Depremi” kongresi 20-21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede beklenen İstanbul- Marmara depreminin yaratacağı yıkımın azaltılması ve önlenmesine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. 6 Şubat depremlerini yaşayan tabip odalarının temsilcileri, hekimler, eczacılar, diş hekimleri, avukatlar ve mühendisler sağlık alanında yapılması gerekenleri konuştu, deprem bölgelerinde edinilen deneyimler aktarıldı.

DEPREM VE AFET

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç’ın açılış konuşmalarını yaptığı kongrenin birinci oturumunda Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “Halk Sağlığı Açısından Deprem ve Afet”, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu “Afetlerde Yoksullaşma ve Sosyal Kırılganlık”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Aykutalp “Felaket Kapitalizmi Bağlamında Depremi Yeniden Düşünmek” sunumlarını yaptı. Oturumu İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç yönetti.

DEPREME BAĞLI AFETLER, SAĞLIK HİZMETLERİ, HAZIR OLMA

Kongrenin birinci günü “Depreme Bağlı Afetler, Sağlık Hizmetleri, Hazır Olma” paneli ile devam etti. Oturum başkanlığını İstanbul Eczacı Odası’ndaN Simla Dilara Sezgin’in yaptığı panelde, ilk sunumu TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Prof. Dr. Mehmet Zencir gerçekleştirdi. Zencir, afetlerin sağlık hizmetlerine etkilerini anlattı. Diş Hekimi Cem Solmaz, “Afetler Diş Tedavilerini Nasıl Etkiliyor? Eczacı Bilge Çalışkan, “Afetler Eczacılık Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?” sunumları ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ YAŞANMIŞLIKLAR VE YAŞANMAYA DEVAM EDENLER

Birinci günün son oturumunda 6 Şubat depremlerini yaşayan meslek odalarının temsilcileri konuştu. “Şubat 2023 Depremleri Yaşanmışlıklar ve Yaşanmaya Devam Edenler” başlığı ile düzenlenen panelin başkanlığını Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Yalçıner yürüttü.

Hatay Tabip Odası’ndan Dr. Sevdar Yılmaz ve Dr. Ali Kanatlı, Hatay’da yaşanan yıkımın boyutlarını ve sağlık hizmetlerinin durumunu anlattı. Adıyaman Tabip Odası’ndan Dr. İsmail Tosun’un deprem ve sonrasına ilişkin deneyimlerini aktardığı panelde İstanbul Dişhekimleri Odası’ndan Işıl Karataş ve İstanbul Eczacı Odası’ndan Simla Sezgin konuşma yaptı.

Oturum sonunda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat kürsüye çıktı ve depremde İstanbul Tabip Odası’nın Hatay ve Adıyaman deneyimlerini aktardı. Kurumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Dr. Cegerğun Polat konuşmasının ardından Hatay ve Adıyaman Tabip Odaları temsilcilerine plaket sundu.

İSTANBUL DEPREMİ VE OLASI SONUÇLAR

Kongrenin ikinci gününün ilk oturumu “İstanbul Depremi ve Olası Sonuçlar” başlığıyla düzenlendi. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş’ın oturum başkanlığı yaptığı panelde, TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kolu’ndan Uzm. Dr. Seçkin Kara beklenen İstanbul depreminde kriz yönetimini anlattı. Daha sonra sözü “Kitlesel Felaketler ve Adli Tıp Hizmetleri” sunumuyla Uzm. Dr. Meriç Özdemir aldı. Türk Yoğun Bakım Derneği’nden Prof. Dr. Serdar Epözdemir hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin durumu hakkında bilgi verdi. Depremin toplumda yarattığı ruhsal sorunları, Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım anlattı.

Oturum sonunda, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan kürsüye çıktı. Kongrede emeği geçenlere teşekkür eden Dr. Erdoğan, İstanbul Tabip Odası’nın depremle ilgili çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

DEPREM AFET VE ÇALIŞMA ORTAMI

İkinci oturumda deprem, afet ve çalışma ortamı konuşuldu. Av. Alev Akbay’ın oturum başkanlığındaki panelde, Av. Ayşe Nur Yüzbaşıoğlu, “Deprem Sonrası Sağlık Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu” sunumunu yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan hemşire Ferdane Çakır “Deprem ve Sağlık Çalışanları” sunumunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesin Öğretim Üyesi Dr. Denizcan Kutlu “Deprem ve Halk Sağlığının Gizli Yüzü, İşyerleri; Etkileri, Özsavunma ve Yaptırım Hakları” sunumunu yaptı.

DEPREM VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMLAR

Kongre “Deprem ve Çözümsel Yaklaşımlar” paneliyle sona erdi. Son oturumu, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Özcan yönetti. İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, “Olası İstanbul Depremi ve Kentsel Dirençlilik”, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden S. Uğur Bayraktar “Deprem ve Biyomedikal; Acil Durumlarda Tıbbi Teknoloji Yöntemleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Himmet Karaman “İstanbul’da Tıbbi Kurumlar Mekansal Bilgi Sisteminin Afetlere Yönelik Tasarımı” sunumlarını gerçekleştirdi.

KONGRE 1. GÜN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KONGRE 2. GÜN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Paylaş: