“Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı?” Toplantısı Gerçekleşti

06 Aralık 2023 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında düzenlenen toplantı öncesi “Bakırköy Kentin Ruh Hali” isimli Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bugüne kadar yaşadığı ve içinde bulunduğu süreci görünür kılan kısa belgesel film izlendi.

Toplantıda Dr. Hasan Oğan tarafından İstanbul’da sağlık kurumlarının ve hizmetinin durumlarını ortaya koyan bir sunum yapıldı. Sunumda öncelikle Şubat 2023 depremlerine bağlı sağlık kurumlarında yaşanan sorunlara vurgu yapıldı. Bunlar arasında Hatay Şehir Hastanesi’nin hizmet dışı kalması ve sahipsiz kalan hastaların hipotermiye bağlı yaşamlarını kaybetmesi, özel bir hastanenin yıkılması sonucu sağlık personelinin sağlık kurumunu yoğun bakımda yatan hastaları bırakarak gitmesi, üçüncü gün gelen arama, kurtarma ekiplerinin kendi haline bırakılan birçok yoğun bakım hastasının yaşamını kaybettiğini, bir kısmının ise hala hayatta olduğunu tespit etmesi gerçeğine vurgu yapıldı. Yine sunumda Kahramanmaraş’ta önemli sayıda yenidoğan yoğun bakım yatağına sahip olan bir özel hastanenin hasar görmesi sonucu bu konuda çok ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Diğer önemli bir durumun ise yıkılan İskenderun Hastanesi’nde hastalarla birlikte o akşam nöbetçi olarak görev yapan en az 8 hemşirenin yaşamlarını kaybetmesinin olduğuna vurgu yapıldı. Bu noktada sağlık kurumlarının gerek sağlık çalışanları gerekse de hastalar açısından güvenli olmasının önemine dikkat çekildi.

Sunumda yine İstanbul’da bulunan köklü sağlık kurumlarının “yap işlet modeli” anlayışı kapsamında arsalarının başka amaçla (AVM) sağlık sermayesine devredilmek istenmesinin olumsuz sonuçları ortaya kondu. İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve diğer hastanelerin yaşadıkları olumsuzluklar tek tek irdelendi.

Toplantıda katılımcılar, çalıştıkları kurumla ilgili yapısal sorunlarının olduğu, yönetimlerin bu konuda doyurucu açıklamalarda bulunmadığını belirtiler. Ayrıca haklı taleplerinin ciddiye alınmadığı da söylenenler arasındaydı.

Bina ve hastane bazında yer değişikliklerinin sağlık hizmetini aksattığına, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile boşaltılan binalara başka kliniklerin taşındığı ya da Şişli Etfal Hastanesi’nde olduğu gibi Sağlık Müdürlüğü'nün dayanıksız (!) binalara yerleştiği belirtildi.

Depreme bağlı afete karşı risk (hazırlık) yönetiminin önemli olduğu, bunun için de mutlaka başta kamu olmak üzere özel hastanelerin ve ASM’lerin durumlarının deprem açısından ortaya konmasının gerektiğinin altı çizildi.

Bu yönde başta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara İstanbul Tabip Odası olarak yazı yazılarak bilgi istenmesi ve yasal sorumluluklarının hatırlatılması yönünde ortak karar verildi.

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu olarak sürecin sürekli takip edilmesi, ilgili yazıların ve cevaplarının kamuoyu ve hekimlerle mutlaka paylaşılması gerektiği de alınan kararlar arasında oldu.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

 

Paylaş: