Sağlık kurumlarımız yok edilmesin

Deprem riski sebebiyle tahliye kararı alınan, bünyesinde barındırdığı yapılardan bir kısmının taşınacağı gündeme gelen hastanelerden biri de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Sağlıkçılar, kent hakkı savunucuları ve hastane çalışanları hastanenin yerinde dönüşümünü talep ediyor ve bu mekânın yok olma riskini hem kentin kamusal alanının kaybı hem de ruh sağlığı hizmetinin öncüsü bir kurumun hafızasının kaybı olarak değerlendiriyor.

Paylaş: