Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı?

İstanbul Tabip Odası (İTO) yaklaşan İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da İTO'nun Cağaloğlu binasında düzenlenecek toplantı ile yaklaşık 18 milyon kişinin depremden doğrudan etkileneceği İstanbul’daki sağlık kurumlarının depreme dayanıklılığı masaya yatırılacak.

“Deprem ve İstanbul’un Sağlık Kurumları” başlıklı toplantının çağrısı şöyle;

Değerli Üyemiz,

İstanbul depremi ciddi ve yakın bir tehlike olarak kapımızda duruyor. İstanbul depremi bizi, ailemizi, yakınlarımızı ve toplumu her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.

1999 Marmara depreminde yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların bir anlayış değişikliğine yol açtığı, milat olarak kabul edildiği, bir daha yaşanmayacağı söylenmiş olsa da Şubat 2023’te yaşanan gerçekler bunun aksini göstermiştir. Yine on binlerle ifade edilen ölümler ve yaralanmalar gerçekleşmiştir.

Devam eden mevcut anlayış ve koşullara göre İstanbul depreminin de Şubat 2023 afetinden çok daha büyük bir afete dönüşmesi kaçınılmaz durmaktadır.

Depremin afete dönüşmesi bir yazgı değildir, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ancak depremin kendisi önlenemez bir doğal olay olsa da afete dönüşmesi kesinlikle engellenebilir, zararları azaltılabilir.

Ölüm ve yaralanmalara karşı sağlık hizmetinin, sağlık kurumlarının önemi herkesçe bilinen bir gerçekliktir. İstanbul’da yaşayan yaklaşık 18 milyon kişi doğrudan depremden etkilenecek ve sağlık hizmetine gereksinim duyacaktır.

İstanbul, sağlık kurumu ve sağlık personeli açısından en fazla sayılara sahip olsa da nüfus yoğunluğuna göre sağlık hizmeti açısından orta düzeyde olanaklara sahiptir. Nüfus yoğunluğu (bir kilometrekareye düşen kişi sayısı) Türkiye genelinde 2021 yılına göre ortalama 111 kişi iken, İstanbul için bu rakam 3.062’dir.

İstanbul, en fazla hastane ve yoğun bakım yatağına sahiptir. Ancak 10.000 kişiye düşen yatak sayısı oranı 29,6 ile Edirne (47,0) ve Çanakkale (31,9) illerinin, 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı (6,1) ile de Yalova (6,7) ve Edirne (6,6) illerinin gerisindedir.

İstanbul köklü eğitim ve sağlık hizmeti kurumlarını kaybediyor…

2012 yılında başlatılan “Yeni Çapa-Cerrahpaşa Projesi” kapsamında her iki fakültenin de birçok hizmet binası proje kapsamında yıkılmıştır.

Şubat 2023 depremi sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yıkımların yanısıra sağlık hizmeti sunmayı durdurmuş ve farklı sağlı kurumlarına taşınmaya başlamıştır.

Proje kapsamında ilk etabının 2023’te, ikinci etabının ise 2025’te bitirileceği belirtilen İstanbul Tıp fakültesi Hasdal yerleşkesi kaba inşaatı bitmeden durduruldu.

14 Mart 1827’de açılan ve adına kısaca Tıphane denilen Tıphane-i Amire (Darü’-Tıbb-ı Amire)’ye dayanan İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birtakım çıkar odaklarının inisiyatifine bırakılamaz.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki Hastanesi yıkılırken Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, Siyami Ersek Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, 2. Abdülhamid Han Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nin de başka yerlere taşınması gündeme gelmiştir. Ayrıca birçok sağlık kurumunda deprem açısından sorunlar yaşanmaktadır.

Yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su basarken, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin altyapı sistemlerinin yetersizliğine bağlı olarak beklenen düzeyde sağlık hizmeti verilememektedir.

İstanbul depremine karşı İstanbul’un sağlık hizmeti ve sağlık kurumları belirsizlikler içerisindedir. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yüzeyel bilgilendirmenin dışında açıklama yapmamaktadır.

Tüm sağlık çalışanları çalıştıkları kurumlarla ilgili olarak deprem güvenliği konusunda kaygı duymaktadır. Uyarı ve itirazları yönetimlerce değerlendirilmemektedir.

İstanbul depremini birilerinin inisiyatifi altında, kaderci bir anlayışla bekleyemeyiz. Yapmamız gerekenleri mutlaka kendimiz, ailemiz, yakınlarımız ve toplum için yapmak zorundayız. Bu bir sorumluluk meselesidir.

“İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” kapsamında İstanbul Tabip Odası olarak birçok çalışma yürütmekteyiz.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen tarihte “Deprem ve İstanbul’un Sağlık Kurumları” başlıklı bir toplantı düzenleyeceğiz. Toplantıda sizlerle birlikte konuyu değerlendirecek, yapmamız gerekenlere birlikte karar vereceğiz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Tarih: 06 Aralık 2023, Çarşamba
Saat: 19.00
Yer: İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu Cağaloğlu

https://deprem.istabip.org.tr/

 

Paylaş: