İstanbul Depreminde
Sağlık Hizmeti

İstanbul depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin
Yapılanması Çalışma Grubu

Beklenen İstanbul Depremine Hazır mıyız?

İstanbul Tabip Odası (İTO) bünyesinde, İstanbul depreminin toplum ve insan sağlığına yönelik olumsuzluklarını asgari düzeye indirmek, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, çözüm üretmek ve uygulanmasını sağlamak amaçlı "İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturuldu. Çalışma grubu ilk toplantısını 11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Tabip Odası'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde doğal afetler, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti, İstanbul depremine hazırlık süreci, yapılması gerekenlere dair görüşler ve öneriler yer aldı.

Dr. Hasan Oğan’ın sunumu için tıklayınız.