Haberler

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu Toplantı Bilgileri – 18 Nisan 2024 (Zoom)

Daha önceki toplantılarda oluşturulan eğitim çalışma grubu yeni katılımlarla genişletilmiş olarak 18 Nisan 2024 tarihinde “gönüllülük ve eğitim” başlığı ile toplanmıştır.

Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler-2

Birincisini 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan "Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler" sempozyumunun ikincisi, 9 Mart Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu binasında düzenlendi. 

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

Marmara Bölgesinde bulunan ve İstanbul depreminden bir şekilde etkilenecek olan tabip odalarına yönelik toplantı 23 Mart 2024, cumartesi günü gerçekleşti.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

29 Şubat 2024 tarihinde yapılan İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu toplantısında, bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılması gerekenler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İstanbul Depremi ve Çalışan Sağlığına Yönelik Toplantı Yapıldı

İşyeri hekimlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda mevcut durum, sorunlar, çözüm ve depreme hazırlık önerileri tartışılarak aşağıdaki kararlar alındı.

İstanbul Depremi İçin Birinci Basamak Çalışmalarına Yönelik Toplantı Yapıldı

İstanbul depremi için birinci basamak çalışmalarına yönelik toplantı 13 Şubat 2024’te İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu binasında yapıldı.

Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler - 2

Afet tıbbında karşılaşılan sorunlar ve uygulanabilecek tedaviler normal zamanlardaki hekimlik uygulamaları ile büyük farklılıklar gösterebilir.

Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu, İstanbul - Marmara Depremi Kongresi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun İstanbul Barosu ile beraber düzenlediği “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu İstanbul- Marmara Depremi” Kongresi 20-21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantısı Raporu – 04 Ocak 2024

04 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıda bugüne dek yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılaması gerekenler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu" 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında yapıldı.

Kongre - Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu: İstanbul - Marmara Depremi

Beklenen İstanbul - Marmara depreminin yaratacağı yıkımın azaltılması ve önlenmesine yönelik, sağlık alanında yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve hayata geçmesini sağlayacak mücadele yöntemlerinin tartışılmasıdır.

Basın Toplantısı - İstanbul Sağlık Hizmeti Depreme Hazır mı?

İstanbul depreminden doğrudan etkilenecek 9 ilin tabip odaları, İstanbul sağlık meslek odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar, TMMOB İstanbul şubeleri ve birçok yerel yönetimlerin temsilciliklerini bünyesinde barındıran İstanbul Tabip Odası (İTO) “İstanbul Depremine Yön

“Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı?” Toplantısı Gerçekleşti

06 Aralık 2023 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında düzenlenen toplantı öncesi “Bakırköy Kentin Ruh Hali” isimli Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bugüne kadar yaşadığı ve içinde bulunduğu süreci görünür kılan kısa belgesel film izlendi.

Sağlık kurumlarımız yok edilmesin

Deprem riski sebebiyle tahliye kararı alınan, bünyesinde barındırdığı yapılardan bir kısmının taşınacağı gündeme gelen hastanelerden biri de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Sağlıkçılar, kent hakkı savunucuları ve hastane çalışanları hastanenin yerinde dönüşümünü talep ediyor ve bu mekânın yok olma riskini hem kentin kamusal alanının kaybı hem de ruh sağlığı hizmetinin öncüsü bir kurumun hafızasının kaybı olarak değerlendiriyor.

Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu" 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında

Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı?

İstanbul Tabip Odası (İTO) yaklaşan İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da İTO'nun Cağaloğlu binasında düzenlenecek toplantı ile yaklaşık 18 milyon kişinin depremden doğrudan etkileneceği İstanbul’daki sağlık kurumlarının depreme dayanıklılığı masaya yatırılacak.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İkinci Toplantısını Yaptı

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu ikinci toplantısını 10 Eylül 2023 Pazar günü yaptı. İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy bürosunda yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.

Beklenen İstanbul Depremine Hazır mıyız? İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremi ve sonuçları deprem öncesi alınması gerekli tüm tedbirlerin alınmış olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Beklenen İstanbul depreminin yaratacağı zararın 6 Şubat 2023 depreminden çok daha fazla olacağı yönünde.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Toplantı Raporu ve Çalışma Yönergesi

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu ilk toplantısını 11 Haziran 2023 Pazar günü İstanbul Tabip Odası'nda yoğun bir katılımla yapmıştı. Gündeminde doğal afetler, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti, İstanbul depremine hazırlık süreci, yapılması gerekenlere dair görüşler ve önerilerin yer aldığı toplantının raporu yayımlandı. Rapor şu şekilde

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Üçüncü Ay Deprem Raporu’nu 9 Mayıs 2023’te düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki sürece odaklanan “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Sağlık Çalışanlarını

Depremzede Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Barınma, Gıda ve Çalışma Alanları ile İlgili Sorunlar Çözülene Kadar Esnek Çalışma Sürdürülmelidir

Şubat 2023 depremlerinden bu yana, felaket alanına dönüşmüş deprem bölgesinde görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında ortaya çıkan sorunlar, neredeyse ilk haftalardaki gibi devam etmektedir. Kendileri de depremzede olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının deprem bölgesinde çalıştırılmaları başlı başına bir sorun olmakla birlikte, aynı şekilde depremd

İstanbul Asistan Hekimlerin Çalışma, Eğitim Koşulları ve Hastanelerin Deprem Güvenliği Anketi Sonuç Raporu Yayınlandı

Tıpta uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimler ve araştırma görevlileri sıklıkla nitelikli eğitim talepleri, mobbing ve ağır çalışma koşulları, gelir eşitsizliği, şiddet ile gündeme gelmektedir. Buna rağmen sağlık ve bütün olarak emek ortamının temel sorunlarının yoğunluğu içerisinde asistan hekimlerin özgün sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerileri üretilmesi konusunda önemli boşluklar bulunmaktadır.

SES'ten Deprem Raporu: Depremzede Sayılmayan Sağlıkçılar, Ölüm Raporu Verilmemiş Binlerce İnsan...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) deprem raporu hazırladı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ikinci ayında hazırlanan raporda başarısız sağlık yönetimine vurgu yapıldı. SES, deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının zor koşullarına dikkat çekerek desteklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Raşit Tükel'in Sunumuyla Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar Ve Psikososyal Destek Semineri

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak her ay düzenli olarak yaptığımız seminerlerimize nisan ayında da devam ettik. Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar Ve Psikososy