Haberler

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu

Sağlık kurumlarımız yok edilmesin

Deprem riski sebebiyle tahliye kararı alınan, bünyesinde barındırdığı yapılardan bir kısmının taşınacağı gündeme gelen hastanelerden biri de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Sağlıkçılar, kent hakkı savunucuları ve hastane çalışanları hastanenin yerinde dönüşümünü talep ediyor ve bu mekânın yok olma riskini hem kentin kamusal alanının kaybı hem de ruh sağlığı hizmetinin öncüsü bir kurumun hafızasının kaybı olarak değerlendiriyor.

Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu" 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında

Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı?

İstanbul Tabip Odası (İTO) yaklaşan İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da İTO'nun Cağaloğlu binasında düzenlenecek toplantı ile yaklaşık 18 milyon kişinin depremden doğrudan etkileneceği İstanbul’daki sağlık kurumlarının depreme dayanıklılığı masaya yatırılacak.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İkinci Toplantısını Yaptı

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu ikinci toplantısını 10 Eylül 2023 Pazar günü yaptı. İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy bürosunda yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.

Beklenen İstanbul Depremine Hazır mıyız? İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremi ve sonuçları deprem öncesi alınması gerekli tüm tedbirlerin alınmış olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Beklenen İstanbul depreminin yaratacağı zararın 6 Şubat 2023 depreminden çok daha fazla olacağı yönünde.

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Toplantı Raporu ve Çalışma Yönergesi

İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu ilk toplantısını 11 Haziran 2023 Pazar günü İstanbul Tabip Odası'nda yoğun bir katılımla yapmıştı. Gündeminde doğal afetler, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti, İstanbul depremine hazırlık süreci, yapılması gerekenlere dair görüşler ve önerilerin yer aldığı toplantının raporu yayımlandı. Rapor şu şekilde

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Üçüncü Ay Deprem Raporu’nu 9 Mayıs 2023’te düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki sürece odaklanan “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Sağlık Çalışanlarını

Depremzede Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Barınma, Gıda ve Çalışma Alanları ile İlgili Sorunlar Çözülene Kadar Esnek Çalışma Sürdürülmelidir

Şubat 2023 depremlerinden bu yana, felaket alanına dönüşmüş deprem bölgesinde görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında ortaya çıkan sorunlar, neredeyse ilk haftalardaki gibi devam etmektedir. Kendileri de depremzede olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının deprem bölgesinde çalıştırılmaları başlı başına bir sorun olmakla birlikte, aynı şekilde depremd

İstanbul Asistan Hekimlerin Çalışma, Eğitim Koşulları ve Hastanelerin Deprem Güvenliği Anketi Sonuç Raporu Yayınlandı

Tıpta uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimler ve araştırma görevlileri sıklıkla nitelikli eğitim talepleri, mobbing ve ağır çalışma koşulları, gelir eşitsizliği, şiddet ile gündeme gelmektedir. Buna rağmen sağlık ve bütün olarak emek ortamının temel sorunlarının yoğunluğu içerisinde asistan hekimlerin özgün sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerileri üretilmesi konusunda önemli boşluklar bulunmaktadır.

SES'ten Deprem Raporu: Depremzede Sayılmayan Sağlıkçılar, Ölüm Raporu Verilmemiş Binlerce İnsan...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) deprem raporu hazırladı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ikinci ayında hazırlanan raporda başarısız sağlık yönetimine vurgu yapıldı. SES, deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının zor koşullarına dikkat çekerek desteklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Raşit Tükel'in Sunumuyla Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar Ve Psikososyal Destek Semineri

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak her ay düzenli olarak yaptığımız seminerlerimize nisan ayında da devam ettik. Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar Ve Psikososy